„Z Sadowieńskiej Ziemi Wezwany”

2015.10.13.113 października sadowieńskie Gimnazjum już po raz piąty czciło swojego Patrona.

Przystępując do opowieści o uroczystych obchodach Dnia Patrona w Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem nie sposób powiedzieć wcześniej kilku słów o Nim samym, mieszkańcu Ziemi Sadowieńskiej, rodaku i męczenniku. Sentencją opowieści o jego krótkim życiu niech będą słowa, które umieszczono na stronie internetowej Gimnazjum w Sadownem:

Ksiądz Edward Grzymała urodził się 29 września 1906 roku w Kołodziążu (gm. Sadowne), w rodzinie Heleny i Zdzisława. Dzień później został ochrzczony w naszym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Sadownem.
Początkowo uczył się w domu, a w roku 1921 zapisał się do Szkoły Głównej Handlowej Z.  Maciejewskiego w Warszawie. W 1922 roku przeniósł się do Włocławka i tam w 1926 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum Ziemi Kujawskiej. W tym samym roku, realizując swe dawne pragnienia, wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Był gorliwym alumnem, odznaczał się wyrobieniem wewnętrznym, a także prawym charakterem, zdolnościami oraz pilnością w nauce.
Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1931 roku. Jesienią wyjechał na studia do Rzymu, gdzie w 1935 r. uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Po powrocie do kraju, był wikariuszem w Lipnie, w Koninie i w Kaliszu. W 1938 roku wrócił do Włocławka. Został mianowany prefektem gimnazjum. Pełnił także funkcję obrońcy węzła małżeńskiego oraz drugiego sekretarza kurii diecezjalnej.
Na początku okupacji, jesienią 1939 roku, ks. Grzymała na polecenie biskupa Karola Mieczysława Radońskiego, przeniósł się do Aleksandrowa Kujawskiego, by pełnić obowiązki wikariusza generalnego północnych rejonów diecezji. Poświęcał się pracy duszpasterskiej w parafii oraz w okolicy. Wspomagał uwięzionych kapłanów, m.in. biskupa Michała Kozala (w Lądzie). Ciągle pragnął dzielić ich los, jakby przeczuwając, że tam jest jego miejsce.

26 sierpnia 1940 roku spełniło się to ciche pragnienie. Gestapo aresztowało ks. Grzymałę w domu Sióstr Służebniczek NMP, gdzie mieszkał. Został uwięziony początkowo w Sachsenhausen, a następnie wywieziony do obozu w Dachau. Udręki obozowe znosił cierpliwie, przyjmując je jako wolę Bożą. Sam słaby i wyniszczony, pomagał innym i cieszył się, gdy mógł cierpieć dla Imienia Jezus. W obozie apostołował, głosząc pełne teologicznej głębi konferencje. Nie umiał i nie chciał się oszczędzać. Bardzo szybko opadł z sił i został zapisany do transportu inwalidów.

10 sierpnia 1942 roku wywieziony z obozu, poniósł śmierć przez zagazowanie… Został zaliczony do grona 108 Męczenników II wojny światowej i beatyfikowany wraz z nimi 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez Ojca Świętego Jana Pawła II. 13 października 2010 roku Gimnazjum w Sadownem otrzymało imię Błogosławionego Edwarda Grzymały.

Wróćmy do Dnia Patrona

Skąd data 13 października? Otóż, jest to dzień imienin Edwarda, dzień wspomnień imiennika. Tego właśnie dnia przyjęto bł. Edwarda za Patrona i tego dnia – już po raz piąty – czci się Jego pamięć.

Na początku była Msza św. w kościele parafialnym. Tegoroczną uroczystość – szkolną część artystyczną ku czci Edwarda, chyba też i poprzednie, przygotowali: p. Sławomir Akonom i ks. Paweł Błaszczyk wraz ze swymi uczniami. Oczywiście Pani Dyrektor Małgorzata Zyśk powitała na wstępie zaproszonych na uroczystość znamienitych gości, przybyłych pedagogów i uczniów, ale dalsza jej część należała już do grupy artystycznej.

Nie obyło się bez konkursu o życiu Patrona, który przygotował i prowadził p. Akonom. Na wzór telewizyjnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”, tu siedmiu uczniów odpowiadało na zadawane pytania, a nad przebiegiem całości czuwała szacowna Komisja, rozstrzygając wątpliwości i skrupulatnie licząc punkty. Pomimo posiadanej wiedzy na temat życia bł. Edwarda, ktoś musiał w końcu być wyeliminowany z gry. Bezkonkurencyjną okazała się Ilona Dębkowska, a na kolejnych, pucharowych miejscach, uplasowali się: Maciej Szymanik i Marcin Mianowicz.

Uczestnicy uroczystości obejrzeli też prezentację multimedialną pt. „Z Sadowieńskiej Ziemi Wezwany”, opowiadającą oczywiście o życiu Edwarda Grzymały, ale też ukazującą ważne dla nas miejsca, historyczne wydarzenia i krajobrazy Naszej Ziemi – Regionu Sadowieńskiego. Wszystko to okolone zostało słownym opisem sadowieńskiego historyka i gimnazjalnego pedagoga – p. Sławomira Akonoma.

Podsumowaniem – bo zawsze też uroczystości muszą mieć i swój koniec – było nagrodzenie zwycięzców wspomnianego teleturnieju, a także wcześniej ogłoszonego konkursu fotograficznego pt. „Parafia Sadowne – miejsca z historią w tle”. W tym ostatnim wyróżnienia otrzymały: Weronika Kalbarczyk i Karolina Koralewska, a w role nagradzających wcielili się zaproszeni na uroczystość goście.

Na koniec jednym słowem – jednym nie da się, ale ostatecznie podsumujmy: godnie uczczono pamięć Patrona. To jest ważne… bardzo ważne.

Tekst/foto: sch