Nie tylko harcerz…

2015.12.06.1wiedzieć powinien: Jak udzielać pierwszej pomocy.

Od dłuższego już czasu w mediach obserwuje się problem braku świadomości postępowania w przypadku kolizji na drogach, wypadkach w domu i gospodarstwie rolnym, oparzeniach itd.

2015.12.06.2Niektórzy nie wiedzą jak pomóc, zanim przyjedzie karetka, inni boją się, jeszcze inni sądzą, że to nie ich sprawa. Szczególnie ważne jest aby młodych ludzi edukować w tej kwestii, bo to często właśnie oni są świadkami lub nierzadko poszkodowanymi w różnych sytuacjach.

D2015.12.06.3latego też sadowieńscy harcerze w miniony weekend mogli uczestniczyć w zajęciach pierwszej pomocy, które odbywały się w czasie biwaku profilaktycznego w Broku. Druhowie na swoich kolegach wykonywali opatrunki na rozbitych głowach, skręconych kostkach czy złamanych kończynach.

2015.12.06.4Poza tym jednym z  punktów spotkania była reanimacja wykonywana pod okiem ratownika medycznego z SPZOZ Węgrów. Każdy wykonywał masaż serca oraz sztuczne oddychanie na fantomach dorosłych i dzieci.

2015.12.06.5Uczniowie naszej szkoły o pierwszej pomocy uczą się także na lekcjach więc pierwsza pomoc przedmedyczna nie jest im obca, ale zgodnie z powiedzeniem: „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”

2015.12.06.6Każdy z nas w swoim zakresie powinien dokształcać się w kwestii pomocy przedmedycznej, bo nigdy  nie wiadomo co może się nam przydarzyć, czego będziemy świadkiem, a niezwykle często to właśnie od pierwszej pomocy może zależeć czyjeś zdrowie lub życie.

2015.12.06.7Po zajęciach z ratownikami medycznymi nastąpił czas na zabawy integracyjne, rywalizację oraz rozwijanie zainteresowań. Harcerze mogli także usłyszeć fragment książki Seweryny Szmaglewskiej pt. „Czarne stopy”, a na dobranoc obejrzeli ekranizację ww. utworu.

2015.12.06.8Serdeczne podziękowania składamy dla państwa Marzeny i Zdzisława Niegowskich za pomoc i wielkie serce jakie zawsze okazują młodzieży w czasie pobytu w ich ośrodku wypoczynkowym oraz panu dyrektorowi SPZOZ z Węgrowa – Arturowi Skórze za pomoc i wsparcie w organizacji zajęć pierwszej pomocy oraz przybyłym ratownikom za ich wkład i zaangażowanie w edukację młodych ludzi.

2015.12.06.9Działania realizowane w ramach Programu profilaktyczno -wychowawczego 123 Drużyny Harcerskiej „Włóczykije” dofinansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sylwia Ilczuk

Źródło: www.spsadowne.pl