Erasmus+ zmienia życie,

2016.02.17.4…otwiera umysły i stawia wyzwania.

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem przystąpił do realizacji dwuletniego projektu Erasmus+ adresowanego do uczniów, rodziców i nauczycieli. Przedsięwzięcia w ramach programu obejmują spotkania i wyjazdy edukacyjne oraz współpracę wirtualną między partnerskimi szkołami. Najważniejszym zadaniem projektu jest wspieranie  młodzieży w rozwoju, podnoszenie jakości edukacji oraz wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli. Partnerami w projekcie są szkoły z: Anglii, Danii, Węgier, Włoch, Niemiec i Turcji (koordynator). Tematem przewodnim zaplanowanych działań są ,,Gates and Keys”, czyli ,,Klucze i Bramy”.

2016.02.17.2

Uczestnicy z Sadownego ze swoimi tureckimi gospodarzami

Nasza erasmusowska przygoda rozpoczęła się w Anglii. W dniach 5 i 6 listopada 2015 roku partnerzy projektu spotkali się w Birmingham Metropolitan College. Szkołę reprezentował dyrektor Sławomir Ryszawa, Marek Renik i szkolny koordynator projektu Hanna Łojek. Celem spotkania była inauguracja oraz omówienie szczegółów organizacyjnych projektu.

Kolejnym zrealizowanym w styczniu etapem Erasmusa+ było spotkanie uczestników projektu w Stambule. Mimo niepokojów, związanych z atakiem terrorystycznym, który wydarzył się kilka dni przed planowanym wyjazdem, 5-osobowa grupa z Sadownego postanowiła wyjechać do Turcji. Niestety nie wszystkie kraje były tak odważne i ostatecznie na miejscu spotkała się młodzież z  Polski, Wielkiej Brytanii i Węgier, Turcji – zabrakło Niemców, Duńczyków i Włochów.

2016.02.17.3

Podczas zwiedzania Stambułu

Młodzież z Sadownego mieszkała w domach swoich tureckich rówieśników. Okazało się, że byli bardzo wyczekiwanymi gośćmi, a życzliwość rodzin była ogromna. Mimo okrojonego składu wizyta była niezwykle udana. Uczestnicy poznali się i zyskali wspaniałych przyjaciół.

W czasie pobytu w Stambule młodzież  realizowała program, który miał na celu promocję tolerancji oraz poznanie i zrozumienie odmiennych kultur. Dyskutowała o dzisiejszej sytuacji na świecie, o imigrantach, religiach i uprzedzeniach.

2016.02.17.5

Zabawy intergracyjne uczestników projektu w Stambule

Uczniowie z wszystkich państw zgodnie doszli do wniosku, że narody czy religie nie dzielą się na złe i dobre, są po prostu różne.  Panujące wśród ludzi stereotypy i uprzedzenia przeszkadzają w dotarciu do drugiego człowieka. Uczestnicy projektu przez własny przykład pokazali, że bez względu na odrębności religijne i kulturowe szanują się, potrafią ze sobą rozmawiać i dobrze się razem bawią.

Program wizyty w Turcji oprócz zajęć integracyjnych i programowych zakładał również zwiedzanie najciekawszych miejsc w Stambule. Młodzież z Sadownego  przeżyła niezwykłe chwile i wróciła z przekonaniem, że była to niezapomniana i wyjątkowa wizyta.

2016.02.17.7

Kadra projektu podczas inauguracyjnego spotkania

Przed szkołą kolejne przygody –  5 wyjazdów do pozostałych krajów. Sadowne będzie gościło młodzież z partnerskich szkół w styczniu 2017 roku.

Do naszych uczniów uśmiechnęło się szczęście, niewiele szkół ma okazję brać udział w tak atrakcyjnej formie nauki. Jest to jednocześnie wielkie wyzwanie, gdyż przed każdą wizytą zakwalifikowani uczestnicy projektu mają do wykonania szereg zadań, nie zawsze prostych, np. przygotować prezentacje, nagrać film czy przeprowadzić wywiady. Podstawą we wszystkich działaniach jest znajomość języka angielskiego.

Udział w projekcie Erasmus + sprzyja wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu oferty edukacyjnej naszej szkoły. To niepowtarzalna okazja do poznania kultury i historii innych narodów oraz rozwijania kompetencji językowych. Działania projektowe to także mobilność, czyli podróżowanie i zwiedzanie krajów partnerskich.

2016.02.17.6

Międzynarodowa kadra projektu

Projekt edukacyjny Erasmus+ to unijna reakcja na wyzwania współczesnego świata, które wymagają równości, spójności społecznej i aktywności obywatelskiej. Jest kontynuacją programu Comenius, działającego w latach 2007-2013.

Tekst i fot.: H.Ł., G.R.