KOMUNIKAT

2014.08.13.5Zamknięcie przejazdu w Zieleńcu.

Przedstawiciel Wykonawcy Lider Konsorcjum spółka Torpol S.A. w związku z robotami budowlanymi prowadzonymi na w/w kontrakcie informuje, iż w terminie od 24.02.20016 r. do 15.04.2016 r. planowane jest zamknięcie przejazdu kolejowego w km 71.397 linii kolejowej nr 6 zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zieleniec, gminie Sadowne zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu zatwierdzonym pismem nr ZDP 5420/119/2015 z dnia 02.12.2015 r.

Źródło: www.sadowne.pl