Razem o bezpieczeństwie

2016.02.19.1Kolejny etap powiatowych debat na temat bezpieczeństwa miał miejsce 19 lutego w Sadownem.

– Sprawa bezpieczeństwa obywateli gminy Sadowne jest dla nas najważniejsza, dlatego też z zadowoleniem witamy przedstawicieli Policji, którzy dzisiaj przybyli do Sadownego wysłuchać głosu naszych mieszkańców – rozpoczął spotkanie Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran.

Jak informowaliśmy w zapowiedzi dzisiejszego spotkania, na terenie rozpoczął się kolejny cykl debat społecznych poświęconych tematyce bezpieczeństwa.  Mieszkańcy powiatu węgrowskiego zostali zaproszeni przez Policję do aktywnego udziału w tych spotkaniach, na których mogą przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania odnośnie poprawy bezpieczeństwa w swojej okolicy.

Jedno z takich spotkań obyło się właśnie w Urzędzie Gminy Sadowne – na zaproszenie do udziału w debacie odpowiedziało wielu mieszkańców, którym leży na sercu dobro i bezpieczeństwo Gminy.

Przedstawiciele powiatowej Policji, na czele z młodszym inspektorem Andrzejem Styrczulą – Komendantem Powiatowym i podinspektorem Mariuszem Okulusem – Komendantem Komisariatu Policji w Łochowie, omówili strukturę Policji w powiecie, a także aktualny stan bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń występujących na terenie gminy Sadowne.

Ważną kwestią podjętą podczas spotkania były aktualnie tworzone w całej Polsce mapy zagrożeń bezpieczeństwa, które opierane są  na wiedzy i doświadczeniu służb  z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Mapa zagrożeń to inaczej zaproszenie lokalnej społeczności do identyfikacji zagrożeń. Jest również inspiracją dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do podejmowania jeszcze skuteczniejszych działań.

A że spotkanie miało charakter debaty, to padły też pytania i postulaty, które dla obecnych na spotkaniu są dość istotne i wpływają wg nich na stan bezpieczeństwa.

Jak powstaje przedmiotowa mapa zagrożeń i komu oraz do czego ma służyć? Jak obniżyć poziom zagrożenia przestępczością (choć jak wskazują policjanci i tak na terenie gminy Sadowne jest niski, bo zarejestrowano tylko 135 przestępstw)? Czemu służą prowadzone konsultacje i jakie będą ich skutki dla Gminy w przyszłości? – pytano, a w odpowiedzi padały konkretne deklaracje w postaci wzmożenia działań policyjnych na terenach wiejskich, ochrony ich obywateli, ale też w formie przestróg i zaleceń wpływających na poprawę bezpieczeństwa.

A konkretniej? Wniosek o więcej patroli policyjnych na terenie Gminy w porze wieczorowo – nocnej, zadaniowanie policjantów ze wskazaniem na miejsca zagrożone czynami chuligańskimi, udzielenie pomocy w zakresie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu niektórych dróg na terenie Gminy, a także sprawa wykroczeń związanych z obowiązkiem trzymania psów w zamkniętych posesjach, niebezpiecznej jazdy właścicieli jednośladów czy właściwe umiejscowienie przejść dla pieszych lub przeprowadzenie akcji pn. „Wagarowicz”, a także fałszywe alarmowanie służb powiatowych.

– Dojdziemy do porozumienia. Te właśnie postulaty i uwagi wchodzą w zakres tworzonej mapy zagrożeń. Niektóre ze zgłaszanych spraw da się uregulować już na tę chwilę, a pozostałe wkrótce. Deklaruję już kolejne spotkanie w Sadownem, bardziej robocze. Może uda się je zorganizować po zakończeniu tego kwartału – podsumował Komendant Styrczula.

Podsumowując – ważne, że doszło do takiego spotkania. Jest już jakiś początek działań, a najważniejsze, że razem… dla bezpieczeństwa.

Tekst/foto: Sławek Chyliński