Bezpieczeństwo…

2016.04.22.622 kwietnia Sadowne ponownie gościło przedstawicieli Policji.

Zgodnie z zapowiedzią, w piątkowe południe w Urzędzie Gminy Sadowne rozpoczęła się debata na temat bezpieczeństwa Gminy Sadowne. Przybyli na nią przedstawiciele węgrowskiej i łochowskiej Policji z Komendantem Powiatowym mł. insp. Andrzejem Styrczulą na czele.

2016.04.22.7Jak to bywa podczas takich spotkań, rozpoczęto od przypomnienia wniosków przedłożonych przez mieszkańców Gminy podczas poprzedniego spotkania. Omówił je Komendant Styrczula, który również poinformował, że zakończono właśnie program konsultacji społecznych na terenie powiatu węgrowskiego. Wypracowane w ten sposób wnioski i spostrzeżenia obecnie wprowadzane są do realizacji przez Komendę Powiatową Policji w Węgrowie.

2016.04.22.8Przygotowując program działań w zakresie bezpieczeństwa w gminie Sadowne wzięto pod uwagę zgłaszane postulaty zwiększenia liczby patroli policyjnych, wykonanie lustracji dróg pod względem oznakowania, wzmożenie działań prewencyjnych na rzecz i z młodzieżą oraz rodzicami, poddawanie kontroli pojazdów parkowanych w miejscach niedozwolonych, a także intensywniejsze sprawdzanie miejsc gromadzenia się elementu chuligańskiego.

2016.04.22.9Te i inne działania, które zostały wdrożone już do realizacji, przynoszą pozytywne skutki zwiększające poczucie bezpieczeństwa obywateli. Będą one prowadzone nadal zwłaszcza, że niektóre z nich wymogły zwiększenie liczby dysponowanych do służb policjantów. Z tego względu uzgodniono udział w patrolach policjantów prewencji z SPPP w Radomiu, a także wspólne działania ze Strażą Ochrony Kolei i Strażą Rybacką.

2016.04.22.10Dalsze działania w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa nadal będą konsultowane z lokalną społecznością, a kolejne ich podsumowanie odbędzie się podczas planowanej debaty na przełomie sierpnia i września tego roku.

2016.04.22.11Z ust Komendanta padły też podziękowania dla przedstawiciela Gminy p. Waldemara Cyrana, który wspiera działania na rzecz bezpieczeństwa Gminy Sadowne, w tym również finansowo, uczestnicząc w zakupach sprzętu niezbędnego w działaniach Policji.

Tekst/foto: Sławek Chyliński