„Kuźnia normalności”

2016.06.24.1W piątkowe przedpołudnie, 24 czerwca z rokiem szkolnym 2015/2016 pożegnali się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.

Uroczystość w ZSP zawsze ma wysoką rangę, którą podnoszą obecni na nich goście. Tym razem przybyli tu m.in. Wicestarosta Węgrowski p. Halina Ulińska i Proboszcz Parafii Sadowne ks. Stanisław Wojciechowski, których na wstępie powitał Dyrektor ZSP p. Sławomir Ryszawa.

W swoim wystąpieniu, skierowanym do uczniów i kadry pedagogicznej, p. Dyrektor podziękował za trud nauki i wychowania, dzięki któremu sadowieńskie szkoły średnie osiągają tak wysoki poziom w nauce i konkursach, także pozaszkolnych, a nasi uczniowie plasują się w nich na czołowych miejscach. Przykładem tego może być konkurs pn. „Pióro szuka talentu”, recytatorski czy zawody sportowe, w tym o randze powiatowej.

Duże znaczenie w promocji szkoły i właściwym wychowaniu jej uczniów ma udział placówki w różnych projektach i programach. Bardzo ważne były kontakty sadowieńskiej młodzieży z kolegami ze szkół zagranicznych np. w projekcie Erasmus+. Uczniowie i kadra Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych zdobywała i utrwalała swoje umiejętności również przy organizowaniu i obsłudze różnorodnych imprez: obchody 70—lecia LO Sadowne, bal sadowieńskich sportowców, poświęcenie pomnika kard. Stefana Wyszyńskiego, Hubertus Węgrowski, wielokrotnie też – warsztaty kulinarne. Najważniejszą natomiast imprezą własnego pomysłu, której przygotowanie i obsługa stały na mistrzowskim poziomie, były I Mistrzostwa Barmańskie, zorganizowane tu na miejscu, w ZSP Sadowne.

– Najważniejsza jednak jest nauka – podkreślił Dyrektor Ryszawa. – Tu też mamy czym się pochwalić i dziękuję moim uczniom za to – dodał.

Jak się okazuje, 17 uczniów w bieżącym roku otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Uczniowie ci zostali nominowani do stypendium Starosty Węgrowskiego, w wśród nich dwie uczennice, które uzyskały najwyższą średnią w swoich szkołach: Kinga Rukat – 5,38 i Ewelina Wróbel – 5,21, są kandydatkami do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Podsumowanie okresu nauki i działalności uczniów na rzecz szkoły jest okazją do wręczenia nagród. Z rąk Starosty, Dyrektora, swoich nauczycieli czy też ks. Proboszcza nagrody takie otrzymali najlepsi uczniowie, wolontariusze przyszkolnego Koła Wolontariatu i uczniowie osiągający sukcesy np. w sporcie.

Uroczystość ta była też okazją do pożegnania odchodzącego do parafii węgrowskiej ks. Tomasza Duszkiewicza. Jak sam zapowiedział, będzie nadal częstym gościem sadowieńskiej szkoły i liczy na dalszą współpracę, np. przy organizacji kolejnego Hubertusa, który od teraz staje się świętem o randze krajowej. Ksiądz natomiast w parafii węgrowskiej będzie tylko rezydentem, natomiast swoją pracę będzie wykonywał poza Diecezją – w Ministerstwie Leśnictwa. Żegnając nauczycieli i uczniów podkreślił dobrą współpracę, a w podsumowaniu określił ZSP w Sadownem jednym zwrotem: „Kuźnia normalności”, której nigdy nie zapomni.

Na uroczystość nie przybyła p. senator Maria Koc, która jednak przekazała poprzez Dyrekcję Szkoły życzenia dla uczniów i kadry pedagogicznej. Również podobne życzenia usłyszeli wszyscy z ust Wicestarosty p Haliny Ulińskiej, która poinformowała także, że w okresie wakacji budynek szkolny będzie poddany remontowi usprawniającemu istniejącą tu sieć kanalizacyjną i wodociągową. Najważniejszą zaś okazała się informacja, że p. Sławomir Ryszawa będzie Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem na kolejną kadencję. Decyzja taka, po przeprowadzeniu konkursu, już zapadła. Gratulujemy!

Do gratulacji dołącza się Rada Pedagogiczna oraz pracownicy ZSP w Sadownem słowami:

„W związku z ponownym wyborem w ramach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej Panu Dyrektorowi Sławomirowi Ryszawie”.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński