Po pierwsze: wolontariat

2016-09-20-11Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem liczy 23. członków pochodzących z różnych klas i różnych rodzajów szkół.

Działalność Koła przebiega w kilku obszarach. Najważniejsze z nich można określić następująco: obszar edukacyjny, obszar pomocy materialnej i rzeczowej oraz obszar nawiązywania relacji, wspierania poprzez kontakt i zainteresowanie drugą osobą, bądź sytuacją.

2015-10-30-10Cała działalność Koła pełni ogromną rolę wychowawczą i edukacyjną dla jej członków i nie tylko. Postanowiliśmy o wolontariacie mówić innym, szczególnie młodszym kolegom. Udało nam się pozyskać pieniądze ze środków unijnych na realizację projektu „Podziel się sercem”. Projekt ten był w całości naszym pomysłem. Jego założeniem było przeprowadzenie zajęć w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum na temat wolontariatu: czym jest wolontariat, co robi wolontariusz, jak można pomagać innym itp.

2016-09-20-12Zajęcia w całości i na każdym poziomie edukacyjnym były przeprowadzone przez wolontariuszy z SKW, miały formę warsztatów, podczas których ich uczestnicy – dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej i młodzież z gimnazjum – aktywnie poznawali pojęcie wolontariatu, działalność wolontariuszy, sami określali zadania i obszary w których można realizować działalność wolontariacką. Wszyscy uczestnicy projektu byli bardzo aktywni, tematykę oraz formy realizacji zajęć dostosowaliśmy do ich poziomu. Dla uczestników  przygotowaliśmy różne konkursy i atrakcyjne nagrody. Dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej poznawały pojęcie wolontariatu, zrozumiały jego znaczenie, w jakiej formie i kiedy możemy pomagać. Młodzież gimnazjalna skupiła się bardziej na konkretnej działalności wolontariuszy, gdzie sami mogą wykazać swoją chęć pomocy.

???????????????????????????????W ramach projektu wolontariusze wzięli udział w warsztatach z autoprezentacji, co w ogromnym stopniu pomogło im poprowadzić zajęcia w klasach, dodało im odwagi i dostarczyło umiejętności jak zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności innym.

Wiele relacji z akcji przeprowadzanych przez SKW było umieszczanych na stronie internetowej działającej w naszej gminie, jak i na stronie szkoły, co dodatkowo dostarczało mieszkańcom informacji na temat wolontariatu i zaangażowania młodych ludzi w pomaganie innym. To również forma edukowania społeczeństwa i zachęcania do włączenia się w niesienie pomocy potrzebującym.

2016-09-20-14Kolejny obszar działalności dotyczy organizacji pomocy materialnej i rzeczowej. Naszym pomysłem na pozyskiwanie środków materialnych jest sprzedaż upieczonych przez wolontariuszy ciast i ciastek. Nie spodziewaliśmy się tak ogromnego zainteresowania wśród uczniów domowymi wypiekami. Raz w miesiącu, czasami częściej, sprzedawaliśmy ciastka i ciasta za symboliczną złotówkę. Do wypiekania ciast dołączyli nauczyciele, pracownicy szkoły jak i niezrzeszeni w SKW uczniowie naszego Zespołu, za co jesteśmy im niezmiernie wdzięczni. Między innymi, za pozyskane w ten sposób pieniądze pomogliśmy finansowo, przekazując środki na konto fundacji Caritas, ojcu, który po śmierci żony samotnie wychowuje dwoje małych dzieci.

2016-09-20-15Zarobione ze sprzedaży pieniądze przeznaczyliśmy również na przygotowanie kilku świątecznych paczek dla potrzebujących rodzin naszych uczniów i nie tylko. Udało nam się nawiązać współpracę z sadoweńskim księdzem i w ciągu ostatnich dwóch lat przygotowaliśmy wspólnie około 70 paczek, które wolontariusze rozwozili do domów i przekazywali je rodzinom w całej gminie Sadowne. Radość dzieci i rodziców była ogromna i dawała wszystkim wolontariuszom wielką satysfakcję i energię do dalszego działania. Pieniądze ze sprzedaży ciast zostały również przeznaczone na pomoc dla ucznia naszej szkoły, którego ojciec zginął tragicznie w wypadku; dla rodziny uczennicy, której spłonął budynek gospodarczy; sfinansowanie wycieczki szkolnej do Warszawy dla dwóch uczennic.

Małgorzata Olton – opiekun SKW