Kto czyta książki,…

??????????…ten żyje podwójnie” – Umberto Eco.

W ramach realizacji ogólnopolskiego projektu czytelniczego „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa, nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Czesława Wycecha w Sadownem zaplanowali wiele inicjatyw, które rozwijają kompetencje czytelnicze uczniów i indywidualne zainteresowania swoich wychowanków.