Wybierz…

policjawegrow…Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2016. 

Na terenie powiatu węgrowskiego trwa już VIII edycja konkursu na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2016”. Dzięki plebiscytowi można docenić codzienną pracę tych policjantów, którzy są najbliżej mieszkańców – dzielnicowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie stycznia 2017 roku. Ważnym elementem oceny wpływającej na wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego na terenie powiatu węgrowskiego będzie opinia społeczna wyrażona za pomocą ankiety.

Dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu w rejonie służbowym odgrywa bardzo ważną rolę w działaniach profilaktycznych. Bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną umożliwi poznanie potrzeb, obaw i problemów a także zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom rejonu.
Za pomocą ankiety chcemy wyłonić najpopularniejszego dzielnicowego oraz poznać opinię mieszkańców dotyczącą bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania a także poznać miejsca najbardziej zagrożone na danym terenie.

Zachęcamy mieszkańców powiatu węgrowskiego do udziału w konkursie, który potrwa do połowy stycznia 2017 roku. Ankiety wraz ze skrzynkami znajdziecie państwo w Urzędach Gmin, Urzędzie Miasta, w Starostwie Powiatowym w Węgrowie  oraz Komendzie Powiatowej Policji w Węgrowie.

Poniżej  wykaz dzielnicowych

http://www.mazowiecka.policja.gov.pl/wwe/informacje/twoj-dzielnicowy 

sierż. szt. Anna Maliszewska