Uchwalono budżet

2016-12-30-2XXIX Sesja Rady Gminy Sadowne miała głównie na celu przyjęcie przyszłorocznego budżetu.

30 grudnia w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbyła się ostatnia w tym roku, XXIX Sesja Rady Gminy Sadowne. Z uwagi na to, iż głównym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu na rok 2017, oprócz radnych, Wójta Gminy p. Waldemara Cyrana i stałych bywalców posiedzeń na Sali pojawili się: Starosta Powiatu Węgrowskiego p. Krzysztof Fedorczyk i Kierownik siedleckiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego p. Marek Renik.

Już na wstępie z porządku obrad wycofano punkt dot. podjęcia uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębie wsi Zieleniec  – Etap I, a następnie p. Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie między sesjami. Z przedstawionej informacji mogliśmy dowiedzieć się m.in. o zawarciu nowej umowy z ZGK Stoczek w sprawie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Sadowne, przygotowanych wnioskach o dofinansowanie zadań Gminy przez Lokalną Grupę Działania oraz zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP przez Urząd Marszałkowski, a także wykonaniu zadań w zakresie modernizacji dróg gminnych.

Wystąpienia pp. Starosty i Kierownika Delegatury miało głównie na celu podsumowanie działań, które prowadzone były w bieżącym roku wspólnie z Gminą Sadowne. Polegały one w szczególności na współfinansowaniu modernizacji dróg powiatowych, przygotowywaniu do realizacji nowych inwestycji, w tym w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Wystąpienia miały też na celu podkreślenie dobrej współpracy partnerskiej i prognoz na przyszłość, a także podziękowania za wspólnie przepracowany miniony rok. Radni natomiast, korzystając z okazji, zgłosili kilka propozycji wykonania zadań na terenie gminy Sadowne przez Starostwo Powiatowe, szczególnie w zakresie modernizacji dróg powiatowych.

Po krótkiej przerwie w posiedzeniu przystąpiono do podjęcia uchwał. W tym punkcie Sesji, m.in. prezentacją multimedialną poprzedzono uchwalanie przyszłorocznego budżetu Gminy Sadowne. Radni uchwalili budżet jednogłośnie (projekt budżetu).

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński