Rozpoczynamy Nowy Rok…

2013.05.21…od „nowych” starych porządków. Na początek azbest i odpady komunalne!!!

Nabór wniosków na odbiór odpadów zawierających azbest

Wójt Gminy Sadowne informuje, że w związku z zamiarem Gminy Sadowne złożenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosku o dofinansowanie w 2017 roku zadania pn. ,,Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Sadowne w 2017 roku” prosi wszystkie zainteresowane osoby fizyczne, tj. właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, którzy w roku 2017 zamierzają usunąć azbest z budynków do składania Wniosków w terminie od 03.01.2017 r. do dnia 13.01.2017 r. o odebranie odpadów zawierających azbest. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Sadowne, pokój nr 13 (stosowne dokumenty na stronie Urzędu Gminy Sadowne>>>).

WERYFIKACJA SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SADOWNE

W związku z zaobserwowaniem w ostatnim czasie przypadków nie przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych informujemy, że podczas odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Sadowne przeprowadzane będą kontrole w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Kontrole będą prowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stoczku.

W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sadowne i niedopełnienia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, zgodnie ze złożoną deklaracją, w stosunku do tych właścicieli nieruchomości zostanie wszczęta procedura administracyjna związana z naliczeniem wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2017-01-02-1

Źródło: www.sadowne.pl