Odśnieżanie dróg

Urząd Gminy w Sadownem wskazuje instytucje odpowiedzialne za odśnieżanie dróg na terenie Gminy Sadowne.

Ustawowym obowiązkiem mieszkańców jest odśnieżanie chodnika przed swoją posesją. Odśnieżaniem dróg gminnych na terenie Gminy Sadowne zajmuje się – Zakład Gospodarki Komunalnej w Sadownem, ul. Kuźnica 1, tel. 25-675-32-04, 25-675-32-40.
Odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Sadowne zajmuje się Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą Obwodu Drogowego w Łochowie – tel. 25-675-11-79.
Odśnieżaniem dróg krajowych (Droga Nr 50 Łochów – Ostrów Mazowiecka) na terenie Gminy Sadowne zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Ostrowi Mazowieckiej, tel. 29-644-12-67.

Źródło: www.sadowne.pl