KONKURS!

Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, iż trwa nabór na Konkurs „Produkt Turystyczny Powiatu Węgrowskiego”.

Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw, których celem jest promocja Powiatu Węgrowskiego.

W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia produktu turystycznego, którym może być:

  1. Wydarzenie cykliczne promujące walory przyrodnicze, kulturowe lub historyczne powiatu węgrowskiego;
  2. Atrakcja turystyczna np. szlak, zabytek, pomnik, park, punkt widokowy, itp.;
  3. Pakiet usług turystycznych, składający się z usługi i dóbr materialnych lub kilku usług;
  4. Regionalny produkt kulinarny, wyroby rękodzieła ludowego, pamiątki, itp.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej powiatu

www.powiatwegrowski.pl/turystyka

Zgłaszanie produktów turystycznych przyjmowane jest w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, tel. (25) 74-09-200

Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń: 31.05.2017 r.

Laureatom oraz wyróżnionym w konkursie produktom zostaną przyznane nagrody.