Zbierajmy nakrętki!

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zieleniec zachęca do zbierania nakrętek. Cel, to zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej. Jest też konkurs…