XXXVIII Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informujemy, że 15 września 2017 r. (piątek) o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Sadowne.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

5. Podjęcie uchwał:

a. w sprawie zniesienia pomnika przyrody,

b. w sprawie zniesienia pomnika przyrody,

c. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2028

d. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2017 r.

6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.

7. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI i XXXVII Sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że protokół z obrad XXXVI i XXXVII Sesji Rady Gminy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 11.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Olkowski