„Dzień bez Przemocy” w sadowieńskiej podstawówce

2013.04.19Tradycją stało się organizowanie „Dnia bez Przemocy” w Szkole Podstawowej w Sadownem. W tym roku uroczystości związane z obchodami tego dnia miały miejsce 19 kwietnia 2013 r.

Uczniowie kl. VIB i VB, pod okiem pedagoga szkolnego mgr Grażyny Wódki, przygotowali spektakl profilaktyczny podejmujący treści zagrożeń pod wpływem nałogów – alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Na uroczystości obecni byli goście z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Skarbnik Gminy – P. Anna Rukat, Kierownik GOPS – P. Jadwiga Gutowska, Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – P. Mirosława Terciak, Kierownik Ogniwa Prewencji KP w Łochowie – asp. szt. Sławomir Skonieczny, który wygłosił prelekcję na temat cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym (materiały edukacyjne – 1 i 2.

Przygotowując się do obchodów tego dnia młodzież ze wszystkich klas na godzinach wychowawczych odbyła dyskusje na temat przemocy, która zaowocowała wykonaniem plakatów traktujących temat przyjaźni chroniącej przed przemocą.

Słodkie nagrody za wykonanie prac ufundowała Świetlica Środowiskowa w Sadownem. Zakończeniem opisywanego dnia w szkole był rekreacyjny wyjazd członków świetlicy i aktorów na kręgielnię do Ostrowi Mazowieckiej.

Grażyna Wódka