Gdzie jest Sekretarz?

Trochę pusto bez Pana Zbyszka w budynku sadowieńskiego Urzędu Gminy. Ale gdzie on się podział?

Prawie 4 lata temu, po ogłoszonym konkursie, witaliśmy w naszej Gminie nowego Sekretarza. Został nim p. Zbigniew Bocian z Sokołowa Podlaskiego, który wcześniej to samo stanowisko piastował w gminie Sabnie. Już chyba się wdrożył, zapoznał z Gminą i uczestniczył w działalności Urzędu Gminy. Z początkiem 2018 roku jednak jego gabinet świeci pustkami. Co się stało? Oficjalnie…

…jak podaje na swojej stronie internetowej www.zyciesokolowa.pl, z końcem roku przestał istnieć Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jego miejsce zajęła zupełnie nowa instytucja – Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. Ma ona swoją jednostkę w Sokołowie Podlaskim, kieruje nią Zbigniew Bocian.

Od 1 stycznia 2018 r. zasobami wodnymi w Polsce gospodaruje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Organ stworzony na mocy nowego Prawa wodnego przejął  obowiązki dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej i niektóre zadania realizowane dotychczas przez jednostki samorządu terytorialnego.
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej — z siedzibą w Warszawie — stanie się centralną strukturą Wód Polskich.

Podlegających mu jednostek regionalnych, których zasięg jest obecnie doprecyzowywany będzie jedenaście: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Dodatkowo wyodrębnionych zostanie 50 zarządów zlewni oraz 352 nadzory wodne i ich filie.
Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Lublinie podlegają trzy Zarządy Zlewni: w Białej Podlaskiej, Zamościu i w Sokołowie Podlaskim. Szefem sokołowskiej jednostki został Zbigniew Bocian, dotychczas sekretarz gminy Sadowne, wcześniej m.in. sekretarz gminy Sabnie.

I to wszystko. Chyba teraz trzeba poszukać odpowiedniej osoby na stanowisko Sekretarza Gminy Sadowne, a Panu Zbyszkowi życzymy powodzenia w „dyrektorowaniu”.

Tekst/foto: Sławek Chyliński

Źródło: http://zyciesokolowa.pl/pl/639_aktualnosci/3876_w_sokolowie_podlaskim_mamy_siedzibe_zlewni_wod_polskich.html