Powstaje „Mój Rynek” w Sadownem

Pod koniec grudnia ubiegłego roku wybrano najkorzystniejszą ofertę realizacji zamówienia publicznego pn. „Budowa targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem” i w ostatnich dniach ruszyły prace.

19 grudnia 2017 r. Urząd Gminy w Sadownem zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty realizacji projektu „Budowa targowiska gminnego Mój Rynek w Sadownem”, złożonej przez wykonawcę P&K Jaczewscy z Bednarzy k. Korytnicy. Kwota realizacji zamówienia to 2 481 749,78 zł., a ma zostać ono wykonane w dwóch etapach, których finał przewiduje się na koniec 2018 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Jak wskazuje się w opisie zamówienia, targowisko składać się będzie z następujących obiektów:

– budynek toalety publicznej (budynek kontenerowy),

– namioty handlowe na ruszcie metalowym z trzema ścianami pełnymi: 3×3 m (74 szt.) oraz 4×3 m (51 szt.),

– śmietnik – pojemnik KP-7,

– ogrodzenie terenu,

– oświetlenie,

– droga wewnętrzna,

– miejsca postojowe,

– utwardzenie terenu,

– mała architektura: kosze na śmieci, ławki parkowe, stojaki na rowery.

Przedmiotem zamówienia jest także wykonanie przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i sieci deszczowej wraz z systemem rozsączającym dla budowy targowiska. Ponadto inwestycja obejmuje zasilanie budynku socjalnego, oświetlenie targowiska, w skład którego wchodzą oprawy uliczne z modułami LED o mocy 42 W i strumieniu świetlnym 3900 lm zabudowane na słupach o wysokości 5 m z wysięgnikiem o długości ramienia 1 m oraz słupów oświetleniowych solarnych o wysokości 6 m z zabudowaną oprawą o strumieniu świetlnym 2900 lm.

Targowisko swoim zakresem obejmować będzie następujące działki: 370/3, 370/4, 370/5, 371/6, 368/2 położone w obrębie 0014, jednostka ewidencyjna Sadowne. Powierzchnia przedmiotowego terenu: 7 120 m2. Powierzchnia budynku sanitarnego: 14,64 m2. Powierzchnia utwardzeń (pieszo-jezdni, chodników, parkingu, placu): 6 254,51 m2. Powierzchnia biologicznie czynna: 850,85 m2.

Przedmiot zamówienia został podzielony na II etapy, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Etap I swoim zakresem obejmuje następujące działki: 370/3, 370/4, 371/6, 368/2 położone w obrębie 0014, jednostka ewidencyjna Sadowne. Zakres planowanej inwestycji obejmuje: – roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, – plac główny, – ogrodzenie: długość 235,7 mb, wysokość 1,5 m, z cokołem betonowym (z wyjątkiem miejsc występowania bram (5 m) i furtek (1,2 m)), przęsła w module co 2,5 m, słupki z rur stalowych, kolor zielony, – budynek toalety publicznej (budynek kontenerowy): zwarta bryła, na bazie prostokąta, długość 2,4 m, szerokość 6,1 m, wysokość 3,1 m, ogrzewanie elektryczne, – namioty handlowe, – śmietnik – pojemnik KP-7, – małą architekturę (kosze na śmieci, ławki parkowe, stojaki na rowery), – chodnik: kostka brukowa 6 cm, czerwona, – droga dojazdowa: kostka brukowa 8 cm, szara, – zieleń, – przyłącze wodociągowe, – przyłącze kanalizacji sanitarnej, – sieć kanalizacji deszczowej, – przewody z uzbrojeniem wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, – wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, – instalacja wentylacji – urządzenia, – zasilanie ZK-TR w budynku, roboty przygotowawcze, tablica rozdzielcza TR, instalacja gniazd wtyczkowych oraz zasilania urządzeń w obiekcie, – instalacje zewnętrzne: szafka oświetleniowa SO, szafki zasilające E, słupy typu A, słupy typu B (solarne).

Etap II (droga dojazdowa) swoim zakresem obejmuje działkę: 370/5 położoną w obrębie 0014, jednostka ewidencyjna Sadowne. Zakres planowanej inwestycji obejmuje: – roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, – chodnik, – zieleń: trawnik parkowy, – droga z miejscami postojowymi i wjazdami: 1075,5 m2 – sieć kanalizacji deszczowej.

Jak Państwo widzą, w ostatnich dniach wykonawca projektu ruszył z pracami I-ego etapu zamówienia i prace szybko postępują. Jest to być może trochę uciążliwe zwłaszcza, że obok nadal funkcjonuje dwa razy w tygodniu targowisko, ale mamy nadzieję, że nasze władze wkrótce(jak zawsze) rozwiążą i ten problem.

Teraz będziemy czekać już tylko na otwarcie „naszego” targowiska.

Tekst/foto: Sławek Chyliński