DZIĘKUJĘ!

Za pośrednictwem info.sadowne.pl składam najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy bardzo zaangażowali się w akcję zbiórki żywności dla Naszych Rodaków z Kresów Wschodnich.