OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem ogłasza nabór ofert na wyłączność sprzedaży piwa podczas Festynu Wakacyjnego organizowanego w Sadownem 21 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem

ul. Kościuszki 35

07-140 Sadowne

Tel. 502 086 989

ogłasza nabór ofert na wyłączność sprzedaży

  1. piwa

podczas Festynu Wakacyjnego organizowanego w Sadownem 21 lipca 2018 r.

  1. GOK zaprasza do składania pisemnych ofert na wyłączność sprzedaży piwa podczas imprezy plenerowej Festynu Wakacyjnego w Sadownem 21.07.2018 r. w godz. 17.00 – 2.00.

Informacje dodatkowe:

– impreza odbędzie się na parkingu przy Urzędzie Gminy w Sadownem,

– 21 lipca odbędzie się koncert zespołów: Power Play, FOX i inne,

– koniec sprzedaży w/w następuje w momencie zakończeniu ostatniego punktu programu,

– GOK wskaże miejsce usytuowania ogródka piwnego.

  1. GOK zobowiązuje się do podpisania umowy na wyłączność sprzedaży piwa na terenie imprezy z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową, jednak nie mniejszą niż 1000 zł.
  2. Formularz oferty w siedzibie GOK oraz na stronie www.goksadowne.pl.
  3. Pytania proszę kierować – email: goksadowne@wp.pl w temacie „oferta”.
  4. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem, ul. Kościuszki 35, 07-140 Sadowne.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 6.07.2018 r. o godz. 12:00.
  2. Oferta złożona po terminie nie zostanie uwzględniona.
  3. W przypadku złożenia 2 najkorzystniejszych ofert o tej samej cenie, oferenci, którzy je złożyli, zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej.
  1. GOK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

Ewa Piórkowska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

 

Formularz oferty>>>

Regulamin obiektu imprezy masowej>>>

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania stoisk handlowych>>>