Zapraszamy na debatę ewaluacyjną

Zapraszamy mieszkańców powiatu węgrowskiego do udziału w debacie ewaluacyjnej, która odbędzie się  29 sierpnia 2018 r. w sali widowiskowej Węgrowskiego Ośrodka Kultury.

Podczas debaty zostaną zaprezentowane narzędzia służące do wzrostu i poprawy bezpieczeństwa oraz stan realizacji wniosków z ostatniej debaty.

Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie zaprasza mieszkańców na debatę ewaluacyjną dotyczącą bezpieczeństwa, która odbędzie się 29 sierpnia 2018 roku w godz. 16.00 – 18.00 w Sali widowiskowej Węgrowskiego Ośrodka Kultury przy ul. Mickiewicza 4a.

Podczas spotkania omówiony zostanie stan realizacji wniosków z ostatniej debaty powiatowej z dnia 9 listopada 2017r. Zostaną także zaprezentowane narzędzia służące do wzrostu i poprawy bezpieczeństwa tj.: aplikacja „Moja Komenda”  oraz „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Mapa zagrożeń jest zaproszeniem lokalnej społeczności do identyfikacji zagrożeń. Jest również inspiracją dla podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo do podejmowania jeszcze skuteczniejszych działań.

Debaty społeczne mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwolą także na wymianę informacji między policją a mieszkańcami powiatu o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

mł. asp.  Anna Maliszewska