Kronika strażacka

W okresie od  27.08 do 02.09.2018 na terenie powiatu węgrowskiego zanotowano: 22 zdarzenia, przy których interweniowały jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym:  4 pożary i 17 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy.

27.08.2018 – Nowa Sucha, gm. Grębków – powalone drzewo na budynku.

Do KP PSP W Węgrowie wpłynęła informacja dotycząca drzewa powalonego na dach budynku letniskowego (brak osób poszkodowanych). Na miejsce zdarzenia przybył zastęp OSP Sucha. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie ratownicy przy pomocy drabiny dostali się na dach, gdzie w zabezpieczeniu, używając pilarki do drewna, pocięli konary na mniejsze elementy i usunęli z połaci dachowej.

29.08.2018 – Płatkownica, gm. Sadowne – kolizja dwóch pojazdów dostawczych.

Kolizja dwóch samochodów dostawczych na skrzyżowaniu drogi krajowej i powiatowej. Droga przejezdna, pojazdy na poboczach, osoby podróżujące znajdują się poza pojazdami, jeden z kierujących doznał drobnych otarć lewej ręki, odmówił udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. W chwili dojazdu pierwszego zastępu nie były obecne służby wspomagające. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zabezpieczeniu wycieków płynów eksploatacyjnych oraz odłączeniu akumulatorów od pojazdów

30.08.2018 – Kaliska, gm. Łochów – poparzone dziecko.

Do KP PSP wpłynęła prośba od dyspozytora PRM o zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowca. Po dotarciu na miejsce lądowiska zastępu OSP Pogorzelec zabezpieczono teren (łąkę) dla LPR, natomiast  dowódca zastępu  JRG PSP stwierdził: dziecko lat 10 poparzone gorącą substancją (lepik), głowa, ręce i nogi – poparzenia 1 i 2 stopnia. Działania zastępu PSP polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy – wsparciu psychicznym, założeniu opatrunków hydrożelowych i założeniu opatrunków osłaniających. Przybyli na miejsce ratownicy LPR przejęli prowadzone działania ratownicze od ratowników. Następnie ratownicy straży pożarnej pomogli w transporcie poszkodowanego do śmigłowca.

31.08.2018 – Trawy, gm. Korytnica – pożar stodoły.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów JRG i OSP. Po przybyciu dowódca zastępu stwierdził, że pożarem objęta jest całkowicie stodoła drewniana kryta eternitem. W momencie przybycia sił JOP stodoła była w stanie całkowitego zniszczenia i zawalenia. W środku znajdowały się maszyny rolnicze. W pobliżu stodoły znajdował się budynek mieszkalno – gospodarczy murowany. Działania zastępów polegały na podaniu dwóch prądów wody w natarciu na pozostałości po stodole i jednego prądu wody w obronie zagrożonego budynku. Zaopatrzenie wodne zorganizowano poprzez dowożenie z hydrantu oddalonego o ok. 500 m. Teren działania doświetlano przy pomocy masztu oświetleniowego. Doprowadziło to do lokalizacji pożaru. Dalsze działania polegały na przelewaniu i dogaszaniu spalonych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia stodoły. Po ugaszeniu pożaru miejsce zdarzenia przekazano protokołem właścicielowi. Na tym działania zakończono. Uległo zniszczeniu lub spaleniu: budynek stodoły w całości, drobne maszyny rolnicze 

02.09.2018 – Zambrzyniec, gm. Łochów. – wypadek samochodu osobowego.

Do KP PSP w Węgrowie wpłynęła formatka dotycząca wypadku samochodowego z dwiema poszkodowanymi osobami. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej, kierujący działaniami podaje (auto osobowe wypadło z drogi, znajduje się na boku w rowie, samochodem podróżowało dwie kobiety, które opuściły pojazd z pomocą świadków zdarzenia, mają ogólne potłuczenia. Potrzebny będzie ZRM i policja). Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i odłączeniu akumulatora w pojeździe, założeniu obu poszkodowanym kołnierzy ortopedycznych, ułożeniu na noszach typu deska i udzieleniu wsparcia psychicznego.

KP PSP Węgrów