Starostwo Powiatowe informuje…

Informacja dla mieszkańców Gminy Stoczek i Sadowne dot. składanych wniosków w Referacie Komunikacji w Łochowie.

Starostwo Powiatowe w Węgrowie informuje, że  od dnia 6 maja 2019 r. w Referacie Komunikacji w Łochowie udostępniono możliwość składania wniosków o rejestrację pojazdów i zmiany danych w dowodach rejestracyjnych oraz wniosków dot. uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami dla mieszkańców gminy Stoczek i Sadowne. Wnioski składane przez mieszkańców tych gmin będą przekazywane i realizowane w głównej siedzibie Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

Źródło: https://powiatwegrowski.pl/