OGŁOSZENIE

Nabór ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas Festynu Wakacyjnego 2019.

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem

ul. Kościuszki 35

07-140 Sadowne

Tel. 502 086 989

ogłasza nabór ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas Festynu Wakacyjnego organizowanego w Sadownem 20 lipca 2019 r.

 

  1. GOK zaprasza do składania pisemnych ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas imprezy plenerowej – Festynu Wakacyjnego w Sadownem w dniu 20.07.2019 r.

Informacje dodatkowe:

– impreza odbędzie się na parkingu przy Urzędzie Gminy w Sadownem w godz. 17.00-02.00,

– 20 lipca 2019 odbędzie się min. koncert zespołów: Exaited, Fajters,

– koniec sprzedaży w/w następuje w momencie zakończeniu ostatniego punktu programu,

– GOK wskaże miejsce usytuowania ogródka piwnego.

2. Wyłączność na sprzedaż piwa i gastronomii nie obejmuje handlu oraz serwowania podczas imprezy tradycyjnych/regionalnych wyrobów gastronomicznych, tj.: pieczywo, wędliny, sery wyroby cukiernicze, lody, wata cukrowa, popcorn, oraz sprzedaży tradycyjnych wyrobów alkoholowych serwowanych przez innych wystawców.

3. GOK zobowiązuje się do podpisania umowy na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii na terenie imprezy z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową, jednak nie mniejszą niż 2000 zł.

4. Formularz oferty w siedzibie GOK oraz na stronie www.gok.sadowne.pl.

5. Pytania proszę kierować – email: goksadowne@wp.pl w temacie „oferta”.

6. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Sadownem, ul. Kościuszki 35, 07-140 Sadowne.

7. Termin składania ofert upływa dnia 05.07.2019 r. o godz. 12:00.

8. Oferta złożona po terminie nie zostanie uwzględniona.

9. W przypadku złożenia 2. najkorzystniejszych ofert o tej samej cenie, oferenci, którzy je złożyli, zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej.

10. GOK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

Ewa Piórkowska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania stoisk handlowych>>>

Formularz oferty>>>