Zaproszenie!

Na Bal Sylwestrowy zaprasza też Rada Rodziców Zespołu Oświatowego w Toporze.