Harmonogram odbioru odpadów 2020

Nowy harmonogram odbioru odpadów w miesiącu wrześniu i październiku 2020 r. z posesji na terenie gminy Sadowne.

Nadal zadanie to – odbieranie odpadów komunalnych z naszego terenu – będzie realizował Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku.

Nadal obowiązują nowe opłaty w przeliczeniu na jednego mieszkańca nieruchomości – 20 lub 60 zł (mówi o tym Uchwała Rady Gminy nr XV/87/2019). Jest też częściowe zwolnienie z opłaty za własny kompostownik, ale po wypełnieniu stosownej deklaracji>>> firma odbierająca odpady nie będzie zabierała z tej posesji worków z odpadami biodegradowalnymi.

Gmina Sadowne została podzielona na cztery rejony, do których dostosowano harmonogramy odbioru odpadów na 2020 rok.

 

 

Źródło: www.sadowne.pl