Walne Zebranie SKS

Zarząd Stowarzyszenia SKS zaprasza swoich członków 3 marca na Walne Zebranie.

Komunikat Zarządu:

Zawiadamiamy wszystkich członków Stowarzyszenia Zwykłego „Sadowieńskiego Klubu Seniora” o WALNYM ZAYCZAJNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA w dniu 03.03.2020 r. (wtorek) godz. 16.00 I termin i 16.15 II termin w Sali OSP Sadowne.

Serdecznie zapraszamy. Obecność obowiązkowa.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rok.
 6. Przyjęcie sprawozdania – głosowanie.
 7. Przyjęcie uchwały o przekazaniu zysków na dalszą działalność statutową.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 9. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego, przeznaczenia majątku stowarzyszenia, powołania likwidatora oraz wyznaczenia miejsca przechowywania dokumentów stowarzyszenia zwykłego.
 10. Sprawy różne, zapytania i wolne wnioski członków.
 11. Zamknięcie Walnego Zebrania Zwykłego.

Zarząd SKS