UWAGA! Rozpoczyna się nabór uzupełniający do Przedszkola w Sadownem!

Dyrektor Przedszkola w Sadownem informuje, że w dniach 02.03.2020 r. – 16.03.2020 r. będzie trwał nabór na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. 

Zgłoszenie dziecka odbywa się na wniosek rodzica złożony w placówce (druk do pobrania w przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola:  www.psadowne.szkolnastrona.pl – zakładka „Rekrutacja 2020/2021”). Postępowanie rekrutacyjne dotyczy kandydatów urodzonych w latach 2016-2017.

Dyrektor Przedszkola w Sadownem

Stosowne dokumenty na stronie https://psadowne.szkolnastrona.pl/p,48,rekrutacja-20202021

Źródło: www.psadowne.szkolnastrona.pl