Wskazane zgłaszanie on-line ogrodów do Konkursu!

Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem ogłosił Konkurs pn. „Najpiękniejszy ogród Gminy Sadowne 2020”. Większość z nas ma teraz dużo czasu, a więc wykorzystajmy go na przygotowanie ogrodów.

Jest to już piąta edycja tego Konkursu, który organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem pod patronatem Wójta Gminy Sadowne p. Waldemara Cyrana. Tradycyjnie jest ogłaszany w pierwszym dniu wiosny astronomicznej, a w tym roku – przestępnym – przypada on na dzień 20 marca. Pomimo trudności związanych z pandemią, mamy nadzieję, że ogłaszany Konkurs zostanie sfinalizowany. Przygotowujmy ogrody do konkursu, a Organizatorzy na pewno przychylą się do pomysłu, aby zgłoszeń dokonywać za pomocą Internetu.

UWAGA! Deklarację uczestnika Konkursu wraz ze zdjęciami ogrodu można przesyłać drogą elektroniczną na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem – goksadowne@wp.pl (wskazane) lub składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sadownem. Harmonogram Konkursu (terminy) pozostaje bez zmian.

Celem Konkursu jest promocja Naszej Gminy i zlokalizowanych na jej terenie sołectw, propagowanie idei upiększania własnej miejscowości poprzez ukazanie nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych przydomowych posesji, jednocześnie wpływających na podniesienie poziomu estetycznego Gminy, wprowadzenie i utrwalenie zasad dbałości o własną posesję i ogród, a także wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogrodów Gminy Sadowne.

Uwaga! W Konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni właściciele, współwłaściciele (ich pełnoletnie dzieci) ogrodów przydomowych i działek rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sadowne.

Nie mogą w nim natomiast brać udziału Organizatorzy Konkursu, członkowie Komisji Konkursowej i ich rodziny oraz laureaci (miejsca I-III) tego Konkursu z roku 2019. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie „Deklaracji uczestnika Konkursu” (do 19 czerwca br. – szczegóły w Regulaminie).

Laureaci otrzymają cenne nagrody podczas tegorocznych Dożynek Gminno – Parafialnych w Sadownem od głównego sponsora Konkursu – PSB Mrówka Sadowne. Organizatorzy Konkursu przyznają też wyróżnienie za innowacyjność i nowatorstwo w upiększaniu ogrodu, a sponsorem nagrody będzie Sklep Ogrodniczy AGAWA w Sadownem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Poniżej dokumentacja konkursowa:

– Regulamin Konkursu „Najpiękniejszy ogród Gminy Sadowne 2020”>>>

– Deklaracja uczestnika Konkursu>>>

Tekst: Sławek Chyliński