,,Przysłowia są zwierciadłem sposobu myślenia narodów”

– powiedział Johann Herder już w XVIII wieku, a ja napisałam ebook z myślą o dzieciach i młodzieży w wieku szkolnym, dla których to, co niedosłowne bywa też nieczytelne, pt. „Związki frazeologiczne i przysłowia na cały rok rewalidacji”.

Pragnę, aby stał on się narzędziem wspierających zarówno specjalistów (logopedów, pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, psychologów i nauczycieli) jak i rodziców, którzy na co dzień towarzyszą dzieciom i młodzieży w lepszym rozumieniu siebie i innych oraz umożliwiają identyfikację z cenioną przez otoczenie kulturą.

Chcę, aby okazał się pomocny dla uczniów, w tym posiadających diagnozę ze spektrum autyzmu, dla których rozumienie środków stylistycznych, przysłów i związków frazeologicznych opiera się głównie na intelekcie, a nie na osobistych doświadczeniach językowych, kontakcie z rówieśnikami, czytaniu książek czy zasadach wyniesionych z domu.

Ebook składa się z kart pracy (do druku), a kupić można go na stronie:

https://www.estante.pl/produkt/autor/joanna-wejner/zwiazki-frazeologiczne-i-przyslowia-na-caly-rok-rewalidacji-karty-pracy-dla-dzieci-z-autyzmem-do-druku/

Joanna Wejner

logopeda, pedagog specjalny, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Sadownem