Harmonogram odbioru odpadów 2022

Urząd Gminy w Sadownem opublikował Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Sadowne w 2022 roku.

Wykonawcą tego zadania nadal będzie PGK Sp. z o. o. z Węgrowa.

Źródło: www.sadowne.pl