Harmonogram odbioru odpadów 2023

Urząd Gminy w Sadownem opublikował Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Sadowne w 2023 roku.

Wykonawcą tego zadania nadal będzie PGK Sp. z o. o. z Węgrowa.