Pożar lasu i poszukiwania mężczyzny

straz1 sierpnia Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze lasu w Morzyczynie Włościańskim. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów OSP Morzyczyn Włóki i OSP Morzyczyn Włościański zastępy stwierdziły, że pali się las sosnowy (ok. 20-letni). Pożar przechodził w pożar wierzchołkowy oraz rozprzestrzeniał się na uprawy rolne sąsiadujące z lasem. W bezpośrednim sąsiedztwie upraw znajdowały się zabudowania gospodarcze. Podano dwa prądy wody w obronie i natarciu na pożar. Po dojeździe kolejnych zastępów JRG i OSP podano kolejne prądy wody w natarciu, co doprowadziło do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Właściciele wykonali pas ochronny w postaci bruzdy, który zabezpieczał przed rozprzestrzenianiem się pożaru na dalsze partie upraw. W działaniach brało udział 10 zastępów Straży Pożarnej, straty oszacowano na około 35 tys. zł. Przypuszczalna przyczyna: zaprószenie przez osoby nieustalone.

Natomiast 4 sierpnia zgłoszono utonięcie mężczyzny w rzece Bug na wysokości miejscowości Płatkownica. Na miejscu pracowało 5 zastępów straży pożarnej (3 łodzie). Prowadzili oni poszukiwania zaginionego mężczyzny na rzece Bug – penetrowano brzeg rzeki na odcinku ok. 5 km. Poszukiwanego nie odnaleziono.

Źródło: www.gloswegrowa.pl