Kanalizacja i drogi to priorytet …

2012.11.07Prace przy budowie kanalizacji w Sadownem nadal trwają. Obecnie są one prowadzone na ul. Strażackiej, dotychczas wykonano 25% zadań z tego zakresu – ocenia zagadnienie kanalizacji Wójt Gminy Sadowne p. Zdzisław Tracz. Dalsze prace uzależnione będą jednak od dostępnych na ten cel funduszy – dodaje.

Redakcja: A jakie inwestycje przewiduje się w najbliższym czasie na terenie naszej gminy?

Wójt: Kanalizacja w gminie to priorytet, ale na drugim miejscu stawiam nasze drogi. Niedługo rozpoczęte będą prace na drogach: Sokółka – Kołodziąż Rybie, Sokółka – Drak, Krupińskie – Sadowne i w Ociętem, a odbędzie się przetarg na drogę Sojkówek – Wilczogęby. W najbliższym też czasie będziemy robić chodnik po jednej stronie ulicy Kościuszki, od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką w kierunku Ośrodka Zdrowia, gdyż przetarg na te prace został już rozstrzygnięty. Chcemy też „ruszyć” z parkingiem przy szkole, na ul. Stefanowicza, który będzie wykładany kostką, a także uporządkować tę ulicę w kierunku Polnej. Oczywiście nie zapominamy o innych drogach na terenie gminy, zwłaszcza bez nawierzchni asfaltowej. Od dzisiaj rozpoczynamy utwardzanie ich żwirem – oczywiście nie wszystkie naraz, ale systematycznie i w miarę posiadanych środków. Na inwestycje drogowe zamierzamy w tym roku wydatkować około 3-4 mln złotych.

R: Budżet naszej gminy nie jest zbyt obszerny, ale oprócz dróg i kanalizacji przewiduje się chyba jeszcze w nim inne zadania finansowe?

W: Owszem. Po przetargu jest już inna duża inwestycja. W Złotkach powstanie od podstaw stacja uzdatniania wody. Jest to inwestycja prowadzona wspólnie z gminą Małkinia o wartości ok. 1,5 mln zł. Musimy też przeznaczyć pewne fundusze na remonty świetlic wiejskich w Sojkówku, Bojewie i Sokółce, a także na nowy parking w okolicy placu targowego, obok którego trwają już prace na skwerze przykościelnym. Ten nowy obszar terenu zieleni będzie posiadał atrakcję – pomnik, ale o tym za wcześnie mówić. Przy okazji, powstaje nowa inicjatywa dot. dzieci i młodzieży – szkółka piłkarska. Temat ten nadzoruje „Wicher” Sadowne, który uzgadnia szczegóły z „Legią” Warszawa. Powiemy o tym wkrótce.

R: Jak Pan Wójt ocenia pierwsze dni obowiązywania nowej ustawy „śmieciowej”?

W: Na terenie naszej gminy wejście tych przepisów przebiega bez zakłóceń. W terminie wyłoniliśmy w przetargu odbiorcę odpadów i podpisaliśmy stosowne umowy. Odpady odbierane są na bieżąco i zgodnie z harmonogramem. Jak to bywa na początku, wszystkie niedogodności trzeba dopracować i „dotrzeć” w praktyce. Mieszkańcy deklarowali sposób oddawania odbiorcy odpadów – segregowane lub też nie. Natomiast inni, prowadzący działalność gospodarczą lub osoby nie będące stałymi mieszkańcami gminy, muszą samodzielnie podpisać umowy z wybraną przez siebie firmą – jeśli jest do ZGK Stoczek, to należy udać się do nich i tam podpisać umowę. U nas nie ma punktu, w którym umowę taką można podpisać. W naszym ZGK można tylko pobrać worki na odpady. Przy tym temacie przypominam, że mieszkańcy muszą wnieść stosowne opłaty za wywóz odpadów w terminie do 15 października za obecny kwartał. Można to uczynić w kasie Urzędu Gminy, przekazem lub przelewem bankowym na konto Urzędu Gminy.

R: I ostatnie pytanie. Zbliża się początek roku szkolnego, a uchwałami Rady Gminy zlikwidowano na terenie gminy dwie szkoły: w Kołodziążu i Orzełku. Jaki jest stan prawny tych jednostek na dzień dzisiejszy?

W: Szkoły te faktycznie przestały funkcjonować jako placówki podlegające Urzędowi Gminy w Sadownem. Jednak przejęły je do prowadzenia stowarzyszenia mieszkańców danych wsi. Stowarzyszenia te będą prowadziły szkoły finansując je i zatrudniając nauczycieli oraz dyrektorów. Otrzymają na to subwencje i środki finansowe. Wszelkie rozliczenia majątku już nastąpiły. Nie jestem jednak pewien czy finanse na czas dotrą do części zainteresowanych w formie uposażenia za pracę – mam na myśli tu nauczycieli tych szkół – ale wynikło to z pewnych opóźnień rozliczenia dokumentacji. Bądźmy jednak dobrej myśli.

R: Dziękuję za rozmowę Panie Wójcie.

W. Dziękuję.