Zaproszenie na Zebranie Wiejskie

Sołtys sołectwa Sadowne zaprasza na Zebranie Wiejskie.