Zmiany w Klubie

2013.09.22.2W niedzielne przedpołudnie, 22 września odbyło się Walne Zebranie Klubu Sportowego „Wicher” Sadowne. Uczestniczyli w nim sportowcy, działacze sportowi oraz mieszkańcy gminy, którym leży na sercu dobro Klubu.

2013.09.22.1Głównym punktem spotkania były wybory nowego Zarządu, który poradzi sobie w przyszłości z problemami nękającymi ostatnio nasz sport, a mianowicie pozyskaniem nowych finansów, unormowaniem praw do korzystania z obiektów sportowych, wychowaniem nowych kadr dla Klubu … itd., itp.

2013.09.22.3Nie do przyjęcia byłaby sytuacja, w której nasz Klub przestałby istnieć pomimo, iż osiągał sukcesy, czego potwierdzeniem jest zgromadzona kolekcja sportowych trofeów.

Dyskusji i propozycji nie było końca, ale jak stwierdził Wójt Gminy Sadowne Zdzisław Tracz – również obecny na Zebraniu – wszystko musi być udokumentowane i zgodne z prawem, a wtedy popłyną za tym konkretne decyzje i ustalenia. Tak więc skupiono się przede wszystkim na wyborach do nowego Zarządu, a ten ma przygotować stosowne dokumenty i podjąć dalsze działania na rzecz prawidłowego funkcjonowania Klubu.

Ze swojej funkcji zrzekł się Sebastian Kowalczyk – dotychczasowy Prezes – argumentując swoją decyzję nadmiarem obowiązków: praca zawodowa, prezesowanie Klubowi, trenowanie seniorów i juniorów U-13. Jak twierdził, nie da się pogodzić funkcji trenera, zaopatrzeniowca, opiekuna, biurokraty i innych profesji, które musiał wykonywać w ramach Klubu. I to prawda…

Demokratycznie i za zgodą kandydatów wybrano nowego Prezesa i Zarząd w składzie:

– Emilian Filipiak – Prezes

– Sebastian Kowalczyk – Wiceprezes

– Przemysław Kopania – Skarbnik

– Marcin Molski – Sekretarz

– Michał Jaszczyński – Członek Zarządu

– Dariusz Akonom – Członek Zarządu

– Zdzisław Tracz – Członek Zarządu

– Kamil Koroś – Członek Zarządu

– Tomasz Jaworski – Członek Zarządu

Życzymy trafnych pomysłów i powodzenia w ich realizacji.