Wydajmy wspólnie album

gokW ramach obchodów 500-lecia Sadownego będzie opracowany i wydany album zawierający materiały źródłowe dotyczące historii naszej miejscowości.

2014.03.02.3W związku z powyższym, w ramach uruchomionego projektu pt. Faksymile – odkrywamy dawne Sadowne, jego uczestnicy proszą mieszkańców Sadownego i okolic o pomoc w gromadzeniu fotografii, dokumentów, wycinków prasowych, notatek, a także wspomnień przybliżających historię osady Sadowne od najdawniejszych czasów aż do połowy XX wieku.

Posiadane materiały w tym zakresie proszę przekazywać do Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem, który pilotuje działania projektowe.

Tekst: sch

Źródło: www.goksadowne.pl