Dotacje na sport przyznane

gminaWójt Gminy Sadowne wydał Zarządzenie nr 172/2014 w sprawie: wyboru ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 w Gminie Sadowne.

W wyniku rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Sadowne dnia 27.02.2014 r. na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 w Gminie Sadowne przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, dokonuje się wyboru ofert i przyznaje dotację w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Sadowne w roku 2014:

1) Uczniowski Klub Sportowy w Sadownem „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” – wysokość przyznanych środków publicznych – 4 500 zł

2) Brokowski Klub Karate KYOKUSHINKAI „Rozwój i szkolenie w zakresie karate dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Sadowne” – wysokość przyznanych środków publicznych – 2 000 zł

3) Sadowieński Klub Rowerowy ,,Rowerem przez Polskę. Rajdy rowerowe i obozy turystyczno – krajoznawcze dla dzieci i młodzieży” – wysokość przyznanych środków publicznych – 7 000 

4) Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Działam w Sadownem ,,Obóz kondycyjno – taneczny dla młodzieży” – wysokość przyznanych środków publicznych –  3 500 

5) Przyszkolne Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” „Kontynuacja nauki podstaw sztuki karate” – wysokość przyznanych środków publicznych – 2 000 zł

6) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Grabiny  „Pływam i tańczę – ruch to życie” – wysokość przyznanych środków publicznych – 4 000 zł

7) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Grabiny  „Aktywny rodzic” – wysokość przyznanych środków publicznych – 1 500 zł

8) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Gimnazjum Publiczne w Sadownem „Aktywność ruchowa – zdrowia wszystkim doda” – wysokość przyznanych środków publicznych – 6 500 

9) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek „Tańczące dzieciaki” – wysokość przyznanych środków publicznych – 1 500 zł

10) Klub Sportowy „WICHER” SADOWNE ,, Wsparcie działalności szkoleniowo – sportowej klubu, w tym sekcji piłkarskiej i siatkarskiej” – wysokość przyznanych środków publicznych –42 500 

Źródło: www.sadowne.pl