Wędkarze obradowali

2015.02.16.115 lutego w Sadownem odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze miejscowego Koła PZW.

Dość liczne grono wędkarzy wzięło udział w corocznym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Koła nr 27 Polskiego Związku Wędkarskiego w Sadownem, okręg siedlecki, obradując w ostatnią niedzielę w gościnnym GOK-u.

2015.02.16.2Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie, z którego wynikało, że w 2014 r. m.in. rozegrano Mistrzostwa Koła w kategorii spławikowej i spinningowej, zorganizowano spławikowe zawody otwarte (także dla wędkarzy z innych Kół) o Puchar Prezesa oraz zawody rodzinne (XIX Memoriał Prof. M. Chmielewskiego), współorganizowano Bieg ku czci bł. E. Grzymały czy ufundowano nagrody książkowe dla wyróżniających się członków Kół Ligi Ochrony Przyrody w Szkołach Podstawowych w Orzełku i Kołodziążu.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wykazało, że oszczędne gospodarowanie funduszami pozwoliło wejść w nowy rok działalności ze znacznymi (jak na niewielkie koło) funduszami. W związku z tym jednogłośną Uchwałą Zgromadzenie upoważniło Zarząd do przeprowadzenia do końca kwietnia br. konkursu dla stałych członków Koła, w którym wygranymi będą znaczki opłaty okręgowej. W konkursie mogą wziąć udział członkowie, dla których ponoszenie opłaty okręgowej stanowić może poważne obciążenie, a więc juniorzy i kadeci, emeryci, renciści i osoby w trudnej sytuacji finansowej.

2015.02.16.3Okręg Mazowiecki PZW nie udostępnił na żadnych warunkach członkom Kół innych okręgów możliwości wędkowania m.in. na obwodzie nr 5, czyli najbliższych nam wód Bugu i dopływów. Stąd też konkurs pozwoli pomóc głównie najmłodszym i najstarszym członkom Koła w zmniejszeniu kosztów opłat dwóch składek okręgowych i ma zapobiec odpływowi członków Koła do innych jednostek.

Wśród innych zamierzeń na bieżący rok działalności uchwalono przeprowadzenie Mistrzostw Spławikowych i Spinningowych, zawodów rodzinnych i o Puchar Prezesa, powrót do tradycji zawodów wędkarskich dla Najmłodszych z okazji Dnia Dziecka, współpracę z innymi jednostkami w organizacji przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych czy związanych z ochroną przyrody.

W związku z tym, że w ubiegłym roku znaczna część wędkarzy sadowieńskich, by uniknąć konieczności płacenia dwóch składek okręgowych, opłaciła składki członkowskie w kołach ostrowskich, powstała konieczność zmian we władzach Koła. Uchwałą Zgromadzenia nowym członkiem Zarządu został kol. Jan Zduńczyk, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej kol. Krzysztof Koroś, a członkiem tej Komisji kol. Karol Pakieła.

Zarząd Koła nr 27 PZW Sadowne