Wybory sołtysów zakończone

OOd początku lutego br. w sołectwach gminy Sadowne trwały wybory sołtysów.

Wybory sołtysów, to jedno z ważniejszych wydarzeń gminnych, a szczególnie każdego z sołectw. Ich wyniki są ważne dla lokalnej społeczności, gdyż od nich zależy kto będzie reprezentował mieszkańców danego sołectwa na zewnątrz. Do obowiązków sołtysa należy też w szczególności:

– zwoływanie zebrań wiejskich,
– zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej,
– działanie stosownie do wskazań zebrania wiejskiego, rady gminy i wójta,
– wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
– uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez wójta,
– pobieranie podatków i opłat lokalnych.

Zobaczmy zatem kto będzie reprezentował nasze sołectwa przez następne 4 lata:

– Bojewo – Ogonowski Jan,

– Grabiny – Perzyna Malwina,

– Kołodziąż – Sadolewski Sławomir,

– Kołodziąż Rybie – Jakubowska Agata,

– Krupińskie – Laska Barbara,

– Kocielnik – Kalata Waldemar,

– Morzyczyn Włościański – Składanek Mariusz,

– Morzyczyn Włóki – Grądzki Wiesław,

– Ocięte – Robak Józef,

– Orzełek – Ogonowska Daniela,

– Płatkownica – Rowicki Antoni,

– Rażny – Zasłona Marek,

– Sadoleś – Wiska Dorota,

– Sadowne – Rolek Henryk,

– Sokółka – Łaniewicz Artur,

– Sojkówek – Gajewski Marek,

– Szynkarzyzna – Bala Krzysztof,

– Wilczogęby – Biernat Jacenty,

– Zalesie – Robak Marek,

– Zarzetka – Olton Elżbieta,

– Zieleniec – Kopacz Andrzej,

– Kolonia Złotki – Buczyńska-Kołodziejek Emilia,

– Złotki – Lipka-Bartosik Małgorzata.

Tekst: sch