„Niebieski Tydzień”

2015.02.17.223 lutego w Sadownem czynny będzie punkt poradnictwa dla ofiar przestępsw.

W dniach od 23 do 27 lutego 2015 r. węgrowska Policja, wspólnie z lokalnymi samorządami i instytucjami społecznymi, organizuje kampanię społeczną pod nazwą „Niebieski Tydzień”. Kampania poświęcona jest pomocy ofiarom przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie.

2015.02.17.2

Podstawowym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, podniesienie świadomości obywateli w zakresie praw i obowiązków osób pokrzywdzonych przestępstwem, pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Adresatami kampanii są osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby najbliższe oraz świadkowie, osoby, które chciałyby poszerzyć swą wiedzę z zakresu praw i obowiązków ofiar przestępstw.

„Niebieski Tydzień” wpisany jest w Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, organizowany corocznie przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Komendę Główną Policji.

W dniach 23 – 27 lutego na terenie powiatu węgrowskiego zainteresowani będą mogli zgłaszać się o pomoc w wyznaczonych miejscach na terenie miasta i powiatu. Będą tam dyżurować wykwalifikowani i doświadczeni policjanci oraz przedstawiciele innych instytucji niosących pomoc.

Nie bądźmy obojętni na krzywdę innych!

Na terenie powiatu punkty poradnictwa będą utworzone w:

  1. OIK w Węgrowie, ul Piłsudskiego 23, tel. 25 792 02 90,

w dniach 23.02 – 27.02 w godz. 10.00 – 12.00;

  1. Urząd Miejski w Łochowie, al. Pokoju 75,

w dniach 24 i 26.02 w godz. 10.00 – 14.00;

  1. GOPS w Korytnicy, tel. 25 661 21 30,

w dniu 27.02 w godz. 10.00 – 12.00;

  1. GOPS w Miedznie, tel. 25 691 83 34,

w dniu 24.02 w godz. 10.00 – 12.00;

  1. GOPS w Wierzbnie, tel. 25 193 45 91,

w dniu 26.02 w godz. 10.00 – 12.00;

  1. GOPS w Grębkowie, tel. 25 793 00 40,

w dniu 23.02 w godz. 10.00 – 12.00;

  1. Urząd Gminy w Sadownem, ul Kościuszki 3,

w dniu 23.02 w godz. 10.00 – 13.00;

  1. Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5,

w dniu 24.02 w godz. 10.00 – 14.00.

st. sierż. Anna Maliszewska