Dzień angielski

2015.05.19.4Czwarty raz w historii szkoły język obcy połączył społeczność naszej szkoły.

W tym roku uroczystość w Szkole Podstawowej w Sadownem przebiegała pod hasłem: „Chcesz zdobyć do świata klucz? Angielskiego się ucz!”

2015.05.19.5Dzień Języka Angielskiego to coroczna impreza organizowana przez dzieci pod opieką nauczycieli  uczących angielskiego w naszej szkole p. Martę Kotowską, p. Joannę Rosę oraz p. Arkadiusza Kotowskiego – podczas której, uczniowie prezentują swoje umiejętności językowe i wiedzę na temat zwyczajów, kultur i tradycji krajów anglojęzycznych.

Występy, konkursy, nauka przez zabawę. Jak to było? Zobaczmy więcej na stronie Szkoły Podstawowej w Sadownem – również o pouczających, wiosennych wycieczkach po bliższej i dalszej okolicy.

Źródło: www.spsadowne.pl