Odmowa wydania decyzji

OWójt Gminy Sadowne wydał decyzję o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji budowy instalacji w dawnym Zakładzie „Silikaty”.

Urząd Gminy w Sadownem zawiadamia o wydaniu dnia 14.07.2014 decyzji nr GP.6220.7.28.2014 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie instalacji mechaniczno-biologicznej przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych o zdolności przetwarzania 42.000 Mg/rok zlokalizowanej w miejscowości Zieleniec, gmina Sadowne, działka nr 901”.

ZAWIADOMIENIE

Tekst: sch