Stop agresji drogowej

2015.09.10.3Piractwo, agresja, cwaniactwo to niestety jeszcze codzienność na drogach.

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu uruchomiła specjalną skrzynkę elektroniczną, na którą można przesyłać materiały świadczące o agresywnym zachowaniu kierowców. Materiały świadczące o agresywnych zachowaniach kierowców na drogach powiatu węgrowskiego można również dostarczyć bezpośrednio do Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

2015.09.10.3

Jeżeli materiał z zarejestrowanym wykroczeniem, z różnych względów nie będzie mógł być załączony do wiadomości, wówczas prosimy wskazać link do miejsca, gdzie dany materiał będzie dostępny. Nadesłane materiały policjanci drogówki przeanalizują pod kątem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców agresywnych zachowań. Wobec kierujących, którzy dopuścili się rażących naruszeń obowiązujących przepisów, policjanci zastosują sankcje karne, w najsurowszym wymiarze. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne – nałożenie punktów oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu. Prosimy przesyłać materiał filmowy, który zawiera szczególnie drastyczne przykłady łamania przepisów ruchu drogowego. Osoby przesyłające materiały filmowe muszą mieć przy tym świadomość, że przekazując nagranie Policji jako potencjalni świadkowie zarejestrowanych zdarzeń mogą być poproszeni o udział w czynnościach w tej sprawie. W celu szybszej reakcji ze strony Policji, wraz z zarejestrowanym materiałem prosimy przesłać następujące informacje:

  1. Data i godzina zdarzenia, miejscowość, nr drogi, nazwa ulicy;
  2. Dane pojazdu – marka, nr rejestracyjny;
  3. Swoje dane – imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.

Brak powyższych informacji może uniemożliwić rozpatrzenie sprawy, szczególnie w przypadku konieczności uzupełnienia materiału dowodowego. Ponadto osoba zgłaszająca, która chce pozostać anonimowa, musi liczyć się z tym że nie będzie mogła skorzystać z przysługujących jej uprawnień wynikających z przepisów prawa, jak również nie zostanie poinformowana o sposobie zakończenia postępowania.

Materiały świadczące o agresywnym zachowaniu kierowców na terenie powiatu węgrowskiego można również dostarczyć bezpośrednio do Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Nie bądź bierny! Reaguj – filmuj i informuj Policję.

Adres mailowy: stopagresjidrogowej.kwp@mazowiecka.policja.gov.pl

Źródło: KWP zs w Radomiu

sierż. szt. Anna Maliszewska