Posts Tagged ‘Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne ITAMED’

Dom Opieki w Sadolesiu

Dom Opieki w Sadolesiu

Od marca tego roku w budynku po dawnej szkole podstawowej w Sadolesiu rozpoczęło działalność Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne ITAMED.