Sukces Rady Sołeckiej Wsi Złotki

2016.04.22.21Pomysł o utworzeniu mini placu zabaw z Złotkach istniał w głowach mieszkańców już od dawna.

Niestety ze względu na ograniczony budżet dotychczas nie udało się go zrealizować.

Dlatego też Rada Sołecka Wsi Złotki postanowiła spróbować swoich sił w konkursie FIO – Mazowsze Lokalnie 2016 w ramach ścieżki „Inicjatywy oddolne” – jako grupa nieformalna.

Złożone wnioski oceniane były dwustopniowo:

I etap – ocena fiszki projektowej złożonej poprzez generator wniosków,

II etap – dla tych którzy uzyskają najwyższe noty z I etapu – prezentacja projektu przed komisją oceniającą.

Bardzo ucieszyliśmy się, kiedy w połowie marca ukazały się wyniki I etapu konkursu i okazało się, że nasz projekt znalazł się na premiowanej liście. Później 4 kwietnia przedstawiciele naszej grupy zaprezentowali się przed komisją w Siedlcach. Mieliśmy 5 minut na prezentację i kolejne 5 minut na rozmowę z komisją.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło łącznie 815 wniosków, zaś dofinansowanie otrzymało 177 projektów. Dlatego uważamy, że odnieśliśmy ogromny sukces, gdyż nasz pomysł został pozytywnie oceniony i znaleźliśmy się na liście premiowanej. Komisja przyznała 5 000 zł na budowę placu zabaw z Złotkach.

2016.04.22.22W ramach projektu planujemy zakupić niewielki zestaw do zabaw i huśtawki. Sami zbudujemy piaskownicę. W pomoc w zorganizowaniu planu projektu zaangażujemy wszystkich mieszkańców – osoby posiadające dzieci oraz dziadków, do których przyjeżdżają wnuki na wakacje oraz weekendy. Każda pomoc będzie bardzo przydatna. Na zakończenie inicjatywy zrobimy piknik rodzinny, który będzie oficjalnym otwarciem naszego placu zabaw.

Realizacja projektu sprawi, że dzieci zyskają miejsce do trenowania ciała i zdobywania umiejętności społecznych: współpracy, kreatywności, współzawodnictwa. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Plac zabaw poprawi też estetykę wsi i bezpieczeństwo bawiących się dzieci oraz będzie pełnił rolę centrum wsi. Umożliwi mieszkańcom integrację społeczną. Tworząc mini plac zabaw chcemy sprawić radość mieszkańcom Złotek (szczególnie tym najmłodszym).

Wszyscy, którzy chociażby w najmniejszym stopniu przyczynią się do utworzenia mini placu zabaw w Złotkach uatrakcyjnią codzienne życie swojej społeczności i największą dla nich zapłatą będzie satysfakcja, że mogli przyczynić się do uśmiechów dzieci.

Wierzymy, że jeżeli mieszkańcy zaangażują się czynnie w powstanie placu zabaw, to będą w przyszłości poczuwali się do obowiązku dbania o to dobro. Będziemy przykładem dla innych wiosek, że wspólnymi siłami wszystko można osiągnąć.

Katarzyna Wiechowska