Urzędy

Urząd Gminy Sadowne

ul Kościuszki 3

07-140 Sadowne

tel.(+48 25) 67-53-308

fax (+48 25) 67-53-308

www.sadowne.pl

 

 

……………………………………………

Zakład Gospodarki

Komunalnej

w Sadownem

07-140 Sadowne, ul. Kuźnica 1

tel./ fax (25) 675-32-04 lub (25) 675-32-40

 

 

e-mail: zgk@zgksadowne.pl

www.zgksadowne.pl

TELEFONY ALARMOWE:

Pogotowie wodociągowe – 665-554-997

Oczyszczalnia ścieków – 512-579-998

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

07-140 Sadowne, ul. Kużnica 1

tel. 25 6753 234

e-mail: gops@sadowne.pl

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

…………………………………………..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.