Sprintem do maratonu

2016.05.17.117 maja sadowieńskie przedszkolaki próbowały swoich sił w popularnej dyscyplinie sportowej – bieganiu.

Przedszkole w Sadownem przystąpiło do projektu II Ogólnopolskiego Maratonu Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”, który ma na celu popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz upowszechnienie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu.

Udział w projekcie jest równoznaczny z zorganizowaniem we własnym zakresie imprezy biegowej. Przedszkole w Sadownem postanowiło swój bieg odbyć na boisku sportowym w Sadownem i to właśnie 17 maja. Zaprosiło też do wspólnej zabawy biegowej oddziały przedszkolne ze Szkoły Podstawowej w Sadownem.

Na starcie stanęło 30. „zawodników” z Przedszkola i 39. reprezentantów sadowieńskiej podstawówki, dumnie prezentujących na swoich piersiach przydzielone numery startowe. Oczywiście przed biegiem przeprowadzona została rozgrzewka. Ustalono także, że obowiązkowym do pokonania dystansem będzie 60-tka, czyli stały dystans w szkolnych sprawdzianach.

Start nastąpił na sygnał p. Ireneusza Zyśka, który zajął się też mierzeniem czasu sportowców. Przybyli na imprezę gapie, głównie rodzice, zajęli się dopingiem sportowców, natomiast nad ich dobrym samopoczuciem i zdrowiem czuwała pielęgniarka szkolna – p. Monika Rydzewska, a sprawami organizacyjnymi zajęła się p. Małgorzata Olton wraz ze swoimi wolontariuszkami z Koła Wolontariatu przy ZSP w Sadownem.

Aby było raźniej małym sportowcom w biegu, razem z nimi dystans pokonali goście, którzy podjęli zaproszenie przedszkolaków na tak znaczącą imprezę. Oprócz Pań wychowawczyń i dyrektorki z Przedszkola, na trasie mieliśmy okazję zobaczyć: Wójta Gminy Sadowne p. Waldemara Cyrana, p. Piotra Olkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Sadowne, p. Wojciecha Zakrzewskiego – leśniczego Leśnictwa Sadowne, p. Ewę Piórkowską – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem, p. Małgorzatę Koroś – dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Sadownem, p. Małgorzatę Zyśk – dyrektorkę sadowieńskiego Gimnazjum, p. Ryszarda Wardę – maratończyka i biegacza oraz p. Sebastiana Kowalczyka (obydwaj reprezentujący Klub Sportowy „Wicher” Sadowne).

Pomimo nienajlepszej pogody, biegacze sprawnie pokonali swój dystans, a niektórzy z nich nawet po minięciu mety postanowili kontynuować swój udział w „Sprincie do maratonu”, pokonując dodatkowo chyba kilkakrotny wymiar wyznaczonej trasy.

Podsumowaniem biegu było uhonorowanie małych biegaczy pamiątkowymi medalami oraz dyplomami potwierdzającymi ich przynależność do grona maratończyków. Dorośli sportowcy i organizatorzy biegu otrzymali także stosowne podziękowania.

W nagrodę przedszkolaki miały zapewniony odpoczynek w pracowniach Technikum Gastronomicznego, wzmacniając się napojami izotonicznymi i batonami energetycznymi, po czym udały się do swoich zajęć w Przedszkolu.

Zdjęcia w galerii Google>>>

Zobacz też film>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński