Strażacy świętują!

Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja, ale w Sadownem już rozpoczęły się uroczystości.

30 kwietnia mszą św. w intencji wszystkich strażaków w miejscowym kościele parafialnym rozpoczęto uroczyste, gminne obchody Dnia Strażaka. Przybyło na nie wielu znamienitych gości, w tym przedstawicieli parlamentu, władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Najważniejsi tego dnia byli jednak strażacy – druhny i druhowie, którzy każdego dnia strzegą naszego bezpieczeństwa, narażając często swoje zdrowie, a nawet życie.

Na uroczystości stawiły się wszystkie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Sadowne, a także zaprzyjaźnieni druhowie z sąsiednich gmin. Tego dnia był jeszcze jeden powód spotkania – uroczyste nadanie sztandaru Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółce, do czego doszło z inicjatywy Wójta Gminy p. Waldemara Cyrana i Zarządu OSP Sokółka.

Wiele by mówić o zasługach i historii Ochotniczej Straży w Naszej Gminie, a podczas tej uroczystości zawierały te elementy prawie wszystkie wystąpienia gości, jednak najdokładniej mówią o sobie sami bohaterowie uroczystości – strażacy z Sokółki. Poczytajmy o ich historii:

W 2002 roku 11 mieszkańców miejscowości Sokółka przeszło szkolenie szeregowców organizowane przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Węgrowie. Fakt ten był jednym z pierwszych kroków ku powstaniu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółce. Inicjatorem powstania tej organizacji był Marcin Gulski, który – przy wsparciu doświadczonego wieloletniego strażaka druha Zdzisława Smolewskiego oraz Zdzisława Tracza – doprowadził 29.01.2005 roku do formalnego założenia jednostki.

Pierwszy Zarząd oraz skład Komisji Rewizyjnej stanowili:
1.Zarząd
Prezes -Makarski Dariusz
Naczelnik-Gulski Marcin
Wiceprezes-Kłósek Zbigniew
Sekretarz-Próchno Damian
Skarbnik-Nozderka Andrzej
Z-ca Naczelnika-Kopania Przemysław

2. Komisja Rewizyjna
Przewodniczący- Tyszka Remigiusz
Z-ca Przewodniczącego-Grądzki Jacek
Sekretarz-Wysocka Anna
Członek KR -Jabłoński Karol

Pierwszy skład osobowy Jednostki w chwili jej założenia:
Gulski Marcin, Tyszka Ludwik, Makarski Dariusz, Kłóśek Zbigniew, Tracz Zdzisław, Kopania Przemysław, Próchno Damian, Nozderka Andrzej, Grądzki Jacek, Pisarek Piotr, Łaniewicz Piotr, Łaniewicz Artur, Wysocka Anna, Jabłoński Karol, Grochowski Grzegorz, Tyszka Remigiusz, Wieliczko Grzegorz, Kaczmarczyk Adam, Wycech Wiesław, Kądziela Adrian.

Nowo powstała Straż od początku swego istnienia borykała się z trudnościami wyposażenia w niezbędny sprzęt gaśniczy, umundurowanie, pojazd oraz przede wszystkim lokum gdzie ochotnicy mieliby spotykać się na zebraniach, szkoleniach, a także przechowywać nabywane wyposażenie.

02.09.2005 r. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółce reprezentowany przez Dariusza Makarskiego oraz Marcina Gulskiego zawarł pierwszą umowę użyczenia z Gminą Sadowne dotyczącą części budynku po byłej szkole podstawowej w Sokółce na cele Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółce. Od tego czasu druhowie mogli spotykać się kulturalnie na spotkaniach w przyzwoitych warunkach, a także składować ,,pod kluczem” powoli nabywany sprzęt.

Młodzi druhowie, którym przewodniczył w szczególności Marcin Gulski, powoli i wytrwale dążyli do rozwoju jednostki nabywając od Ochotniczych Straży Pożarnych z Zalesia, Starych Lipek i Zielonki często już mocno zużyty sprzęt oraz elementy umundurowania, które przez długi czas były jedynym i podstawowym wyposażeniem jednostki.

W 2006 roku do jednostki przyjęto kilku nowych, bardzo młodych druhów, którzy zaczęli tworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą jednostki. Byli nimi między innymi: Adam Kamiński, Marcin Maliszewski, Mateusz Suski, Daniel Styś, Patrycjusz Tracz, a od 2007 Kamil Wieliczko oraz Mateusz Maliszewski.

14 stycznia 2007 roku Jednostka ochotniczej Straży Pożarnej z Zalesia przekazała nieodpłatnie na rzecz Jednostki w Sokółce samochód gaśniczy GLM -8 marki ŻUK. Niestety samochód z powodu bardzo złego stanu technicznego został wycofany z podziału bojowego Jednostki wraz z końcem roku 2008.

W 2008 roku Strażacy OSP Sokółka wzięli po raz pierwszy udział w zawodach sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się w miejscowości Sadowne. Młoda jednostka, mimo braków w sprzęcie (startowała w umundurowaniu oraz z wyposażeniem zaprzyjaźnionych jednostek, które użyczyły niezbędnych rzeczy do wystartowania w zawodach.) W wyniku zmagań strażaków z całej gminy OSP Sokółka zajęła V miejsce.
W dniu 5 kwietnia 2009 roku przeprowadzono walne zebranie sprawozdawczo wyborcze, w wyniku  którego nastąpiły następujące zmiany w zarządzie OSP Sokółka oraz Komisji Rewizyjnej:
1.Zarząd
Prezes –Tracz Zdzisław
Naczelnik-Gulski Marcin
Wiceprezes- Makarski Dariusz
Sekretarz- Kłósek Zbigniew
Skarbnik-Nozderka Andrzej
Z-ca Naczelnika-Kopania Przemysław
2.Komisja Rewizyjna
Przewodniczący- Grzegorz Wieliczko
Z-ca Przewodniczącego-Artur Łaniewicz
Sekretarz-Anna Wysocka

Zarząd wybrany w 2009 roku pracował bardzo krótko, bo niespełna rok. Powodem tak krótkiej kadencji tego zarządu był fakt wykruszenia się jego składu osobowego z życia jednostki, oraz prawo niepozwalające jednemu z członków zarządu łączenia swojej funkcji w OSP z funkcją w samorządzie terytorialnym. Dlatego też 20 marca 2010 roku podczas Walnego zebrania Sprawozdawczo- wyborczego OSP powołano Zarząd i Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
1.Zarząd
Prezes –Kopania Przemysław
Naczelnik-Tyszka Remigiusz
Wiceprezes- Kozanka –Lipka Jarosław
Sekretarz- Kucharek Piotr
Skarbnik-Łaniewicz Artur
Z-ca Naczelnika-Tyszka Ludwik
Członek –Kłósek Zbigniew
2.Komisja Rewizyjna
Przewodniczący- Jaworski Tomasz
Z-ca Przewodniczącego-Dziewa Bartłomiej
Sekretarz-Grądzki Jacek
Członek-Polkowski Daniel

W 2010 roku powstała oficjalna strona Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokółc, której pomysłodawcą powstania oraz głównym twórcą był wówczas członek MDP Marcin Maliszewski, który jest obecnie Naczelnikiem OSP Sokółka. Od tamtej pory na bieżąco można śledzić życie oraz rozwój naszej jednostki, dlatego jeśli ktokolwiek chce dowiedzieć się czegoś więcej o naszej organizacji z chęcią zapraszamy na stronę: https://www.facebook.com/ospsokolka/.

A 30 kwietnia? Wspaniała uroczystość, której gospodarzami tym razem byli właśnie druhowie z OSP Sokółka, a uświetniały ją sztandary i sami strażacy w galowych mundurach, dostojnie prezentując się w oficjalnym szyku na placu przy Urzędzie Gminy Sadowne i przy akompaniamencie strażackiej orkiestry dętej z Sokołowa Podlaskiego. Święto stało się też okazją do podziękowań za służbę – wyróżnieni druhowie otrzymali medale i odznaczenia, a ich współpracownicy – pisemne podziękowania.

Nowy sztandar, którego honorowymi chrzestnymi była Wicemarszałek Senatu p. Maria Koc i Wójt Gminy Sadowne p. Waldemar Cyran, uroczyście poświęcono i przekazano we właściwe ręce – „BOGU NA CHWAŁĘ – BLIŹNIEMU NA RATUNEK” (mówią druhowie z OSP Sokółka).

Wszystkiego najlepszego w Dniu Waszego Święta Drodzy Druhowie!!!

Zdjęcia w galerii Google>>>

Tekst/foto: Sławek Chyliński

Źródło: www.facebook.com/ospsokolka